Skip to main content

Gröna favoritplatser kartläggs

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 13:55 CET

Vilka är Lidingöbornas gröna favoritplatser? Varför det? Det vill Lidingö stad veta för att kunna planera för hur de gröna miljöerna ska bevaras och utvecklas hållbart.

Nu kan Lidingöborna vara med och påverka hur Lidingös grönplan ska se ut i framtiden. Meningen med grönplanen är att den ska vara ett verktyg med riktlinjer för hur de gröna miljöerna ska bevaras och utvecklas hållbart för människor och den biologiska mångfalden.

Tanken är att Lidingöborna ska hjälpa Lidingö stad att hitta kvaliteterna genom att berätta om sina favoritplatser på Lidingö. Det kan göras i antingen ett webbformulär på www.lidingo.se/bastaplatsen eller i ett formulär som finns i stadshusets entréhall.

- Lidingöbornas svar kommer att sammanställas i en så kallad sociotopkarta som visar hur de använder grönområden och vilka kvaliteter som finns där. En sociotopkarta kan jämföras med en biotopkarta som visar miljöer för flora och fauna. Svaren blir ett viktigt underlag i arbetet med den nya grönplanen, säger Karin Hjelmfeldt, park- och naturutvecklare i Lidingö stad.

För mer information
Karin Hjelmfeldt, park- och naturutvecklare, Lidingö stad
Tel: 08-731 32 82
E-post: karin.hjelmfeldt@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube