Skip to main content

Ingen bergtunnel på södra Lidingö

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 15:48 CEST

Ingen bergtunnel på södra Lidingö

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har beslutat att inte gå vidare med inriktningsbeslutet om en ny väglösning mellan Skärsätra och Högberga. Detaljprojekteringen av bergtunnelalternativet, som beräknades ta minst ett år, kommer därför inte att genomföras. 

- Lidingöborna har i valet varit väldigt tydliga med att de inte anser att problemen längs den nuvarande sträckan är tillräckligt stora för att motivera den investering vi har föreslagit. Vi är lyhörda för Lidingöbornas synpunkter och väljer därför att inte gå vidare med bergtunnelalternativet, säger Paul Lindquist (M), Minna Klintz (FP) och Jessica Nyberg (KD) i en gemensam kommentar.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna fattade i våras ett inriktningsbeslut om Södra Huvudleden som innebar att en bergtunnel på sträckan mellan Skärsätra och Högberga detaljprojekteras för att förbättra framkomlighet, trafiksäkerhet och boendemiljö längs den aktuella sträckan. Bergtunnelalternativet beräknades kosta 410 miljoner kronor, +/- 70 miljoner kronor. 

Under flera decennier har det funnits ambitioner att försöka lösa vägfrågan. Stadens hade innan beslutet i fullmäktige omfattande dialogmöten med villaägar- och bostadsrättsföreningar på sydöstra Lidingö, hyresgästföreningen, natur- och miljöintressen, enskilda företag och fastighetsägare samt de lokala näringslivsorganisationerna. 

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna kommer att lägga fram ett förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att beslutet att detaljprojektera bergtunnelalternativet och arbeta fram en ny detaljplan inte fullföljs. Den nuvarande väglösningen blir därmed kvar.

För mer information:
Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande tel 0730-79 30 50.
Minna Klintz (FP), kommunstyrelsens vice ordförande tel 0730-79 35 81.
Jessica Nyberg (KD), gruppledare, tel 070-592 58 90.