Skip to main content

Lidingö årets hälsoraket

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 17:32 CEST

Lidingö stad har Sveriges tydligaste hälsoprofil och prisas därför som årets raket då landets främsta idrottskommuner rankats av tidningen Sport & Affärer. Lidingö får priset för sitt arbete med att låta begreppet hälsa vara ledstjärnan både inom den kommunala organisationen och utåt mot kommuninvånarna.

Lidingö fortsätter sitt långsiktiga arbete att skapa förutsättningar för hälsa. Förutom generösa naturområden säkrar ett brett föreningsliv tillgången på aktiviteter för alla. I Stockholms läns landstings senaste hälsoenkät ligger Lidingö i topp vad gäller självskattad hälsa och motionsvanor.  Åtta av tio Lidingöbor skattar sin hälsa som god eller mycket god.

De övriga prisbelönta kommunerna i rankingen har stora idrottsarenor, något som Lidingö saknar.

- Vi kan aldrig konkurrera då det gäller stora och dyra arenor. I stället väljer vi att med hälsa som kärnvärde betrakta hela Lidingö som en frilufts- och idrottsarena där det finns plats för alla att må bra, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Barje.

Också arbetet i den kommunala organisationen har gjort intryck på juryn där staden, genom sina 150 hälsoinspiratörer, aktivt stimulerar 2 400 anställda till ett hälsosammare liv. På Lidingö utbildas också cheferna i hälsosamt ledarskap och hälsobegreppet används aktivt i rekryteringen av nya medarbetare.

Den tydliga hälsoprofilen, med Lidingöloppet och elitidrottsanläggningen Bosön som riksbekanta begrepp, hjälper till att stärka Lidingös varumärke.

– Lidingö var tidig med att se hälsa som en viktig del av stadens profil och varumärke. Det gör Lidingö attraktivt även för företag och organisationer och stärker Lidingö som besöksmål. Genom att ha en bred definition av begreppet hälsa kan alla ges förutsättningar att sträva efter en hälsosammare tillvaro, säger informationschef Madeleine Helleday.

Sport & Affärers rankning görs utifrån ett antal faktorer som kan bedömas påverka en kommuns attraktionskraft och image. Dessa är företagsklimat, var det är bäst att bo, var tillgången är bäst på allmänna friluftsaktiviteter, befolkningens hälsosituation, eventstrategi etc.

För mer info:
Hans Barje, ordförande kultur- och fritidsnämnden
Tel: 0708-765 930

Madeleine Helleday, informationschef
Tel: 073-079 30 67

Peter Rohmee, analysansvarig Sport & affärer,
Tel: 070-658 60 20

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube