Skip to main content

Lidingö stad bekymrad över försäljning av fastighet i Larsberg

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 15:55 CET

John Mattson Fastighets AB har sålt fastigheten Fyrvaktaren 1 till fastighetsutvecklingsföretaget ALM Equity AB, som avser att omvandla fastighetens lägenheter till bostadsrätter. 

- Vi är mycket bekymrade över den uppkomna situationen, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M). I fastigheten har Lidingö stad flera viktiga verksamheter, som nu riskerar att stå utan lokaler. Detta drabbar i förlängningen många Lidingöbor. 

Fastigheten Fyrvaktaren 1 är belägen i korsningen Larsbergsvägen/Agavägen och rymmer i dag flera av Lidingö stads viktiga verksamheter. Här finns ett bostadshotell med 168 smålägenheter för korttidsboende och ett gruppboende med åtta lägenheter. Dessutom hyr Föreningsgården och Allhuset lokaler för sina verksamheter. Lägenheterna för äldreboende har staden sagt upp och utflyttning sker 31 januari 2011. 

- Vi har under alla år haft goda relationer med John Mattson och hoppas att dessa ska kunna  fortsätta även framöver. Därför utgår vi ifrån att John Mattson och den nya ägaren av Fyrvaktaren 1 tar sitt ansvar för de verksamheter som finns i fastigheten, säger Paul Lindquist. 

För mer information:
Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande, tel 073-079 30 50.
Kjell-Olof Karlsson, stadsdirektör, tel 073-079 30 81.