Skip to main content

Lidingö stöder resurscentrum mot hedersvåld

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 08:53 CET

I Stockholms län lever tusentals flickor och pojkar i en hederskontext. Tillkomsten av ett resurscentrum blir en central del i arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. Lidingö stad är med och finansierar verksamheten.

Operation kvinnofrid är en samverkansplattform mellan kommunerna, polismyndigheten, Stockholms läns landsting samt Länsstyrelsen i Stockholms län. Det står bakom initiativet att bilda resurscentrum Origo mot hedersrelaterat förtryck och våld.

- Med ett resurscentrum som plattform skapas möjligheten att ta tillvara den samlade kompetensen i länet och att utveckla och sprida kunskap, så att arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld i länet effektiviseras, säger Julia Jonaszon, kvinnofridssamordnare i Lidingö stad.

Resurscentret Origo kommer att bestå av ett fysiskt såväl som ett virtuellt center som ska erbjuda stöd och vägledning till ungdomar som blir utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Det ska vara ett centrum dit även yrkesverksamma från olika myndigheter och frivilliga organisationer som arbetar med målgruppen kan vända sig vid behov av vägledning.

- I Stockholms län finns tusentals flickor och pojkar som utsätts för förtryck och våld på olika sätt och i olika omfattning. Det är rimligt att Lidingö som en del av länet är med och delar på ansvaret, säger Julia Jonaszon.

Den 22 februari invigs Origo på Stockholms socialförvaltning, Swedenborgsgatan 20 B i Stockholm.

För mer information
Julia Jonaszon, kvinnofridssamordnare, Lidingö stad
Tel: 08-731 31 29
E-post: julia.jonaszon@lidingo.se


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube