Skip to main content

Lidingöborna får sänkt skatt nästa år

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 09:59 CEST

Sänkt kommunalskatt, satsningar på den yttre miljön och investeringar i stadens fastigheter och anläggningar. Det är huvuddragen i majoritetens budgetförslag för 2011.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna förslår en sänkning av kommunalskatten med 24 öre under 2011. Den nya skattesatsen blir då 18,62 kronor, vilket vid en oförändrad landstingsskatt ger en samlad kommunalskatt på 30,72 kronor. 

Budgetförslaget innebär att stadens nämnder i princip får alla sina önskemål för de olika verksamheterna tillgodosedda. Det gäller även önskningar som ligger utanför de ordinarie ramarna. Extra resurser kommer exempelvis att gå till att förstärka socialförvaltningens familjeenhet, gymnasieelever i behov av specialgymnasium och utökade öppettider inom den öppna förskolan från en till fem dagar i veckan. 

Fem miljoner kronor avsätts till underhåll och asfaltering av vägar och cykelvägar. Samma belopp drogs in som ett led i förra årets besparingar, en neddragning som nu återställs. Öns parker och grönområden ska få ett lyft genom ett ökat anslag med två miljoner. Pengarna är avsedda att förbättra grönområden, parker och lekplatser. Avgifterna för ledsagning och boendestöd tas bort. 

Majoriteten föreslår vidare att 300 miljoner kronor satsas på investeringar i stadens fastigheter och anläggningar. Det handlar bland annat om renovering av Rudboda skola samt åtgärder för förbättrad miljö och energibesparing, som byten av ventilationssystem och installationer av bergvärme. Stora resurser läggs också på skolköken. Flera kök kommer att behöva rustas och anpassas i samband med att nya entreprenörer tar över ansvaret för skolmaten nästa år. Vidare investeras i en ny idrottshall och konstgräsplan i Dalénum samt upprustning av Breviksbadet. 

Sist men inte minst får antalet Lidingöbor en skjuts framåt den första januari 2011, då staden hälsar de boende på Storholmen välkomna till att bli en del av Lidingö. Storholmen har tidigare hört till Vaxholms kommun. 

För mer information:
Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande, tel 0730-79 30 50.
Minna Klintz (FP), kommunstyrelsens vice ordförande, tel 0730-79 35 81.
Jessica Nyberg (KD), gruppledare, tel 070-592 58 90.
Sandro Runström, ekonomichef, tel 731 30 83.