Skip to main content

Lidingöregeln blir kvar

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 12:12 CEST

Regeringen har beslutat att tills vidare behålla lidingöregeln. Enligt regeringens bedömning bör ändrade regler för lidingötrafiken bli aktuella först i samband med färdigställandet av Norra länken. Då kan tullstationerna vid Ropsten flyttas innanför påfarten till Norra länken och det skapas möjligheter att komma ut på riksvägnätet utan att erlägga trängselskatt.

- Detta är ett mycket positivt besked för lidingöborna som får fortsatt fri tillgång till riksvägnätet. Beskedet visar också att vi har en lyssnande finansminister som har tagit till sig av de synpunkter som Lidingö stad lämnade i sitt remissyttrande, säger Paul Lindquist (m) kommunstyrelsens ordförande.

Lidingö stad framförde i sitt remissyttrande till finansdepartementet bland annat att borttagandet av lidingöregeln skulle få orimliga konsekvenser dels för de som arbetspendlar mellan Lidingö och någon av kranskommunerna som har betydligt svårare att ersätta bilen med kollektiva transportmedel än den som reser mellan Lidingö och Stockholms innerstad. Dels för lidingöborna som inte längre skulle få fri tillgång till riksvägnätet.

Dagens regler för lidingötrafiken orsakar administrativa merkostnader och vissa tillämpningsproblem. Med anledning av detta föreslogs det i en promemoria, som finansdepartementet skickade ut på remiss i juni, att den nuvarande lidingöregeln ska upphöra att gälla samt att betalstationerna vid Ropsten ska tas bort.

Men efter att finansdepartementet har behandlat inkomna remissyttranden och noga övervägt samtliga synpunkter så har man alltså beslutat att behålla lidingöregeln tills vidare.

För mer information:
Paul Lindquist (m), kommunstyrelsens ordförande, 073-079 30 50.