Skip to main content

Miljoner till stärkt kompetens inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 08:48 CET

Lidingö stad har tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fått klartecken för en omfattande satsning på kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Projektet, som kallas ArbetSam, finansieras av Europeiska socialfonden och drar igång i dag 1 februari.

– Det handlar om att stärka kompetensen hos medarbetare som har sådana kunskapsbrister att de vid en lågkonjunktur riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, berättar Marie Söderström, tillförordnad chef på äldre- och handikappförvaltningen. 

– Jag är jätteglad att Lidingö stad har fått förtroendet att leda det här projektet. Min förhoppning är att det kommer att resultera i stora kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen på Lidingö. Målet ska vara att all personal inom äldreomsorgen ska ha grundläggande yrkeskompetens för sina uppgifter, säger Jessica Nyberg (KD), kommunalråd och ordförande i äldre- och handikappnämnden.

Av de sammanlagt 200 miljoner kronor som socialfonden nu delar ut i regionen går närmare fyrtio miljoner till ArbetSam. Ett tiotal andra aktörer inom omsorgen i Stockholmsområdet deltar också i projektet, som kommer att ledas av Lidingö stad och pågå under två och ett halvt år. Totalt beräknas cirka åttahundra medarbetare från olika kommuner, stadsdelar i Stockholm och privata vårdföretag delta i de olika utbildningarna. 

Utbildningarna kommer att vara skräddarsydda och genomföras ute på arbetsplatserna. Metodiken blir en vidareutveckling av projektet SpråkSam, där medarbetare med annat modersmål fick möjlighet att bättra på kunskaperna i både svenska och vård och omsorg. 

– Det var en satsning som föll mycket väl ut. Skillnaden den här gången är att vi även vänder oss till dem som har svenska som modersmål, berättar Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare från Stockholms läns Äldrecentrum. 

Lärare från komvux och sfi (svenska för invandrare) blir ansvariga för utbildningarna, som börjar efter sommaren och pågår under minst tre terminer. Men huvudsyftet med projektet sträcker sig längre än så.

 – Vi kommer att utveckla metoder för att lärandet ska kunna bli en naturlig del av vardagen på arbetsplatsen, inte bara under de kommande två åren utan också på lång sikt, avslutar Kerstin Sjösvärd.

Samtliga deltagare i ArbetSam:
Lidingö stad, Sundbyberg, Tyresö, Hässelby–Vällingby stadsdel, Kungsholmens stadsdel, Skärholmens stadsdel, Spånga–Tensta stadsdel, Solna, Järfälla, Omsorgshuset, Olivia vård och omsorg, Temabo, Legevisitten och Camillas hemtjänst. 

Kontaktpersoner Lidingö stad:
Marie Söderström, projektledare, tel 08-731 31 70
Jessica Nyberg (KD), kommunalråd och ordförande i äldre- och handikappnämnden, tel 072-725 33 79

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum:
Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare, tel 073-688 32 71