Skip to main content

Nästan 50 miljoner plus för Lidingö stad

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 08:43 CET

Trots det kärva ekonomiska läget gick staden plus med nästan 50 miljoner kronor förra året. Mindre tapp i skatteintäkter än befarat, budgetdisciplin och något minskad efterfrågan har bidragit till det goda ekonomiska resultatet.

- Det är mycket glädjande att staden, trots finanskrisen, har en fortsatt stark ekonomi med låg skuldsättning, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M). Det borgar för att vi kan fortsätta ge lidingöborna en bra service och genomföra de investeringar som behövs för att Lidingö ska kunna utvecklas.

Under våren såg läget mörkt ut för stadens ekonomi. Årets första prognoser från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visade på kraftigt minskade skatteintäkter på grund av förväntad hög arbetslöshet i finanskrisens spår. 2009 års budget, som togs innan den ekonomiska krisen slog till, såg därför ut att stjälpas över ända. 

Staden omarbetade då budgeten och minskade anslagen till verksamheterna. Efter sommaren började även prognoserna se bättre ut. Tappet i skatteintäkter blev omfattande, 35 miljoner kronor, men ändå inte så stort som befarat. Stadens verksamheter klarade dessutom av att göra de neddragningar som krävdes för att hålla budgeten. 

- Det goda resultatet har till stor del uppnåtts genom att vi agerade redan tidigt i våras och tog de nödvändiga politiska besluten för att anpassa utgifterna till de minskade skatteintäkterna, men det hade aldrig gått att genomföra utan våra chefers goda ledarskap och alla fantastiska medarbetare som var och en har bidragit till återhållsamheten samtidigt som de har erbjudit Lidingöborna en bra service.

Även andra faktorer har bidragit till det goda resultatet. Efterfrågan inom förskola, skola och äldre- och handikappomsorgen har varit något mindre än väntat. Vissa verksamheter inom äldre- och handikappomsorgen har heller inte kommit igång i den omfattning som staden budgeterat för. Detta sammantaget sparade in runt 15 miljoner kronor. 

Lidingö stad har sålt fastigheter för 11 miljoner kronor under året som gått. Staden har även kunnat investera och bygga nytt för 157 miljoner kronor, men utan att behöva ta några nya lån. Det ekonomiska resultatet har istället medfört att låneskulden kunnat amorteras ner från 200 miljoner kronor till 150 miljoner kronor. 

Bokslutet för 2009 landade slutligen på nästan 50 miljoner kronor plus, mot budgeterade 40 miljoner. 

Den samlade kommunalskatten inklusive landstingsskatt för 2010 ligger kvar på oförändrad nivå, 30.96 kronor.

För mer information:
Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande, tel 073-079 30 50.
Sandro Runström, ekonomichef, tel 08-731 30 83.