Skip to main content

Ny lag ger ändrade regler för barnomsorg

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 11:03 CEST

Riksdagen väntas under april månad ta beslut om en ny lag som bland annat påverkar reglerna för barnomsorg. Lagen ska träda i kraft den 1 juli. Fram till dess kommer inga ändringar att göras beträffande barnomsorg i familjedaghem. Utbildningsnämnden kommer att ta fram en ny policy för barnomsorg under hösten 2009.

I den lag som kommer att gälla från 1 juli 2009 kommer det att finnas nya former för barnomsorg. Lagen ersätter begreppet familjedaghem med "pedagogisk omsorg". Detta utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera tänkbara varianter. Barnomsorg i förskola och skolbarnsomsorg påverkas inte av den nya lagen.

Utbildningsnämnden kommer till hösten att besluta om en ny policy, som är anpassad till den nya lagen. Policyn ska omfatta regler både för familjedaghem i kommunal och enskild regi, samt andra former av barnomsorg utanför förskolan. Till dess de nya reglerna har antagits, kommer inga förändringar att göras för den verksamhet som i dag bedrivs i familjedaghem.

För mer information:
Gunnel Eklöf (FP), ordförande utbildningsnämnden, tel 070 638 17 53.
Per-Åke Henriksson, chef utbildningsförvaltningen, tel 073-079 31 80.