Skip to main content

Nya besöksrutiner när stadens kundtjänst sjösätts

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 11:18 CEST

Från och med måndag 20 september förbättras servicen för stadshusets besökare, som redan i receptionen hämtas upp av den tjänsteman de stämt möte med. Den nya receptionen är det första steget i att skapa stadens nya kundtjänst. Först ut är kundtjänsterna i entréhallen, tekniska förvaltningen och miljö- och stadsbyggnadskontoret. 

– Vi vill förbättra servicen och tillgängligheten för allmänheten. Man ska inte längre behöva leta sig fram i stadshuset för att komma till rätt tjänsteman. Dessutom kommer invånarna att kunna få sitt ärende omhändertaget redan i första kontakten med staden, säger Lena Hyttsten, kundtjänstansvarig.

Den nya receptionen har förstärkts med ytterligare två medarbetare. Besökaren skriver in sig i receptionen, antingen själv eller med receptionistens hjälp. Den tjänsteman som ska besökas hämtar sedan i receptionen och kanske hålls mötet i något av de nya mötesrummen i anslutning till receptionen. Fyra datorer finns tillgängliga för besökare som vill uträtta stadens tjänster på webben.

I samband med de nya besöksrutinerna blir det inte längre möjligt att passera genom stadshuset. Läkarmottagningen nås via dess ombyggda entré vid Lejonvägen. Promenadvägen längs stadshusets utsida rustas upp och för den som kommer via Stockholmsvägen visar skyltar närmaste vägen till läkarmottagningen.

Staden bygger nu upp kundtjänsterna på tekniska förvaltningen och miljö- och stadsbyggnadskontoret. Frågor om till exempel bygglov och sophantering, ställs via ett knappval direkt till den kundtjänst som har hand om frågan. Gör man inget val kopplas samtalet till en telefonist i växeln. Fördelen med att kontakta kundtjänsten är att invånarna kan få svar på många av sina frågor redan där.  

Kundtjänsten i stadshuset kommer att vara öppen vardagar mellan 08.00 och 16.30. I slutet av 2011 ska samtliga verksamheter i stadshuset ha en kundtjänstfunktion och kundtjänsten fungera fullt ut.

För mer information:
Lena Hyttsten, kundtjänstansvarig, tel 731 33 01.