Skip to main content

Överenskommelse för ökad trygghet

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2019 09:46 CET

Lokalpolisområdeschef Peter Ågren, Lidingö stads säkerhetschef Martin Västberg och Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto Erik Raita

Lidingö stad och polisen har kommit överens om formerna för samverkan de kommande två åren. Målet är ökad trygghet och minskad brottslighet. I överenskommelsen betonas särskilt det trygghetsfrämjande arbetet och arbetet mot bruket av narkotika bland ungdomar.

I samverkansöverenskommelsen har parterna kommit överens om särskilt prioriterade områden som staden och polisen ska samverka kring och hur det gemensamma arbetet ska bedrivas för att ge bästa effekt. I olika samverkansforum skapas en gemensam lägesbild som blir underlag för prioriteringar av resurser. I dessa forum ingår även grannsamverkansföreningar och nattvandrarna.

I samverkansöverenskommelsen riktas särskilt fokus på arbetet mot bruket av narkotika bland ungdomar. Det ska ske bland annat genom samordnade förebyggande insatser, informationsmöten för vårdnadshavare, nattvandringar och riktade operativa insatser.

- Vi måste bryta den negativa trenden och här har både skola och vårdnadshavare ett särskilt ansvar. Det är positivt att polisen i detta avtal förbinder sig att besöka samtliga skolor på Lidingö för att sprida information och understryka allvaret i dessa frågor, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

I samverkansöverenskommelsen lyfts tre prioriterade områden. Dessa är trygghet, ungdomar och tillgreppsbrott.

- Med överenskommelsen har vi lagt en bra grund för en tryggare ö och säkrare stad. Jag ser fram mot att fortsätta utveckla och fördjupa samarbetet mellan staden oh Polismyndigheten inom dessa områden de kommande åren, säger Martin Västberg, säkerhetschef i Lidingö stad.


För mer information

Erik Raita, politisk sekreterare
Tel: 0768-22 12 22
E-post: erik.raita@lidingo.se

Martin Västberg, säkerhetschef
Tel: 08-731 30 73
E-post: martin.vastberg@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube