Skip to main content

Planprogrammet för Centrum-Torsvik nu offentligt

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 12:24 CEST

I dag blir planprogrammet offentligt och tillgängligt för allmänheten. Efter samrådet har det varit ett intensivt år att ta fram ett nytt förslag utifrån de tidigare fem framtidsbilderna. Nu är fokus att informera om det nya förslaget i både möte och utställning.

- För oss i projektet är det en stor dag när nu planprogrammet blir offentligt. Det ligger mycket hårt  arbete bakom förslaget där många synpunkter från samrådet är beaktade. Vi tycker att det är ett bra och välbalanserat förslag som nu presenteras, säger Anna Hadenius miljö- och stadsbyggnadschef.

Den 27 maj kl. 19 bjuder staden in allmänheten till ett informationsmöte i Stadshuset. Då presenteras planprogrammet i stora drag och de politiska partierna är inbjudna för att svara på Lidingöbornas  frågor. Det går också bra att ta del av förslaget i en utställning i stadshuset som pågår mellan 26 maj och 24 augusti.

Den 16 juni väntas kommunfullmäktige godkänna programmet. Därefter trycks det upp och finns då tillgängligt att hämta i Stadshuset. Innan dess går det bra att läsa eller ladda ner planprogrammet från stadens webbplats, www.lidingo.se/centrumtorsvik

Samtidigt med planprogrammet blir även hållbarhetsprogrammet för Centrum-Torsvik offentligt. Det hänger ihop med planprogrammet och är vägledande i planeringen av stadsdelen.


För mer information:
Anna Hadenius, miljö- och stadsbyggnadschef
anna.hadenius@lidingo.se
Tel: 08-731 33 27

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube