Skip to main content

Pressinbjudan - Invigning av gruppboende för ensamkommande flyktingbarn

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 09:01 CET

För att kunna ta emot fler ensamkommande flyktingbarn öppnar Lidingö stad ett gruppboende på centrala ön. Välkommen till invigningen måndag 15 november kl 15.30. Samling i entréhallen Lidingö stadshus, rum 205, Stockholmsvägen 50, för vidare besök på gruppboendet.

Lidingö har tidigare endast kunnat ta emot ett fåtal ensamkommande flyktingbarn barn eftersom det har varit svårt att hitta familjehem. Nu kompletteras familjeverksamheten med ett gruppboende med plats för 12 barn.

I Sverige har antalet ensamkommande asylsökande barn ökat stadigt under de senaste åren. Det nationella systemet bygger på att kommunerna gör frivilliga överenskommelser med staten om att erbjuda ett visst antal boendeplatser för barnen. Men det råder stor brist på sådana överenskomna platser i landet.

Kommunen ansvarar för barnens boende, sociala insatser, skolgång och introduktion i samhället. Mottagandet finansieras med statliga bidrag.

Praktiska frågor om denna inbjudan:
Birgitta Carlsson, tel 08-731 31 34, e-post birgitta.carlsson@lidingo.se

Frågor om gruppboendet:
Torsten Engevik (FP), socialnämndens ordförande, 0738-202540, e-post torsten.engevik@telia.com
Leif Söderholm, socialchef, tel 073-079 31 35, e-post leif.soderholm@lidingo.se