Skip to main content

Pressinbjudan – Invigning av gym och vindskydd vid Kottlasjön

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 11:42 CET

Välkommen på invigning av en träningsslinga med utegym och ett nytt vindskydd utmed Kottlasjöns norra strand. Ett av Lidingös härliga friluftsområden. Satsningarna är ytterligare ett led inom ramen för stadens hälsoarbete.

Tid: 10 november klockan 13.30
Plats: Samling vid Bäverhyddan utmed Kottlasjsöns norra strand, mellan Breviksbadet och Trasthagen.

Medverkande
: Ida Drougge (M), ordförande i tekniska nämnden, Hans Barje (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden,Michael Bergman, enhetschef, natur och park och Anders Bergström, utvecklingschef m. fl.

Det nya vindskyddet, som är ett rejält knuttimrat skydd, har fått sitt namn efter områdets många bävrar. Intill skyddet finns en grillplats med tillgång till ved. Tanken är att skyddet ska kunna användas både sommar och vinter.
–Det är viktigt att vi gör våra vackra grönområden mer tillgängliga för fler. Det är något som vi prioriterar i det nya miljöprogrammet. Genom ett vindskydd får exempelvis eleverna i Lidingös skolor en spännande och pedagogisk miljö att vistas i, säger Ida Drougge (M), ordförande i tekniska nämnden.

Det nya utegymmet består av sex olika stationer som står placerade med cirka hundre meters mellanrum utmed stigen längs Kottlasjöns norra strand, mellan Breviksbadet och Trasthagen. Tanken är att gymmet ska inbjuda till promenad eller aktiv träning utmed Kottlasjön.
–Både vindskyddet och utegymmet är ett bra komplement till de större inomhusanläggningarna på ön. Vår förhoppning är att dessa små anläggningar ska stimulera till ett aktivit friluftsliv och ge möjlighet till varierad och spontan motion, säger Hans Barje (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Mer information:
Michael Bergman, enhetschef, natur och park
Tel. 08-731 32 53
Anders Bergström, utvecklingschef, kultur- och fritidsförvaltningen,
Tel. 08-731 32 89