Skip to main content

PRESSINBJUDAN - Lidingö får ny stadsdel med 1 000 bostäder

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 11:20 CET

Lidingö stad och markägaren JM AB är nu klara med förhandlingarna kring den nya stadsdelen Dalénums utseende. Förslag till ny detaljplan och exploateringsavtal är framtagna och kommer nu att föreläggas politiken för beslut.

Stadsdelen vid Lidingös södra strand ska bli en levande plats med bostäder, kontor och smålokaler insprängda i gatumiljön. Agas industrihistoriska kärna bevaras och stadsdelen ges en kontrast mellan tätare stadskvarter och glesare bebyggelse i grönområden. Platser för möten och rekreation längs stranden blir viktiga inslag i det framtida Dalénum. 

Medierna inbjuds till  presskonferens:
Tid: Tisdag 19 januari, kl 10.
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Lidingö stadshus, Stockholmsvägen 50. 
 

Medverkande:
Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande
Minna Klintz (FP), kommunstyrelsens vice ordförande
Bengt Rehn, mark- och exploateringschef
Charlotta Holm Hildebrand, planchef

Vänligen meddela närvaro till:
Madeleine Helleday, informationschef
Tel: 08-731 30 67
E-post: madeleine.helleday@lidingo.se