Skip to main content

Rekordmånga synpunkter i samrådet

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 10:14 CEST

I söndags var det sista dagen för samrådet om utvecklingen av centrum/Torsvik. Mellan den 15 april och 16 juni har cirka 1 800 synpunkter registrerats.

De fem framtidsbilder som presenterades och som Lidingöborna ombetts lämna synpunkter på har engagerat och skapat debatt. Cirka 1 800 synpunkter har inkommit, vilket är avsevärt fler än beräknat.

- Det är oerhört glädjande att engagemanget för Lidingös utveckling är så stort. Vår ambition under våren har varit att lyssna på alla kloka synpunkter som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Efter sommaren kommer de politiska partierna att samlas för att diskutera hur alternativen i folkomröstningen ska se ut, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist.

Ett omfattande arbete återstår nu med att sammanställa synpunkterna men de tydligaste trenderna går redan att spåra. Lidingöborna är positiva till en överdäckning av trafikdiket i Torsvik för att få en tystare och grönare entré till Lidingö. De är också positiva till utveckling men den ska ske försiktigt och värna om småskaligheten och Lidingös karaktär. Det finns en oro att befintliga grönområden, framför allt på Torsviksberget, kommer att försvinna. Många vill också se ett bantat alternativ med mindre förändringar och färre bostäder än i någon av de föreslagna framtidsbilderna.

Sammanställningen av materialet ska vara klar i september. Utifrån sammanställningen och den politiska debatten kommer sedan två förslag att ställas mot varandra i en folkomröstning som är planerad till den 25 maj 2014. Kommunfullmäktige förväntas ta beslut om folkomröstning den 17 februari samma vår.

 

För mer information
Paul Lindquist, kommunstyrelsens ordförande
paul.lindquist@lidingo.se
Tel
: 073-079 30 50

 

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube