Skip to main content

Sponsra en sittbänk

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 08:30 CET

Vill du ha en sittbänk med ditt namn på? Nu kan både företag och privatpersoner sponsra en sittbänk på Lidingö. Som tack får sponsorn ett diplom och en mässingsskylt fäst på bänken och samtidigt stärks stadens hälsoarbete.

Lidingö stad har 1 066 sittbänkar på ön, varav många visar på brister i både tillgänglighet, placering och skick. Genom sponsringen kan staden skynda på upprustningen av sittbänkar och därmed får fler av stadens invånare möjlighet att vistas i och njuta av vår vackra natur. Upprustningen av sittbänkar är ytterligare ett led i stadens hälsoarbete.

Välkommen att se hur det går till.

Tid: 21 november klockan 11.00
Plats: Gångsätra,vid en av våra nya sittbänkar med grillplats i norra änden på Gångsätraängen

  • Karin Hjelmfeldt, driftledare natur- och park presenterar webbplatsen och visar hur man gör när man vill sponsra en sittbänk.
  • Michael Bergman, enhetschef natur och park, berättar om vad som får stå på mässingsskylten och vad man får som sponsor.

Från och med den 21 november kan man sponsra sittbänkar direkt genom stadens webbplats www.lidingo.se. I dagsläget finns det möjlighet att sponsra sittbänkar i två områden, i Gångsätra och längs stråket centum till Elfvik. För varje område har vi kartor där sittbänkarna finns utmärkta och vilken bänktyp det rör sig om.

Mer information:
Michael Bergman, enhetschef, natur och park
Tel. 08-731 32 53