Skip to main content

Toppbetyg till Lidingös skolor

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 10:52 CEST

I Lidingös kommunala och fristående grundskolor har det genomsnittliga meritvärdet ökat från 258,9 läsåret 2014-2015 till 268,7 läsåret 2015-2016. Lidingö har därmed landets högsta meritvärde.

Lidingö har landets högsta meritvärde i Skolverkets presentation av betygsstatistiken för årskurs 9. Meritvärdet är det mått Skolverket använder och är summan av de 16 bästa betygen i elevernas slutbetyg (17 för de som läst moderna språk som språkval).

- Det här ytterligare ett tecken på våra skolors höga standard. Lidingö stad har ett uttalat mål att ha Sveriges bästa skolor och Skolverkets statistik visar att vi ligger i toppskiktet, säger biträdande utbildningschef Tapio Liimatainen.

- Resultatet visar att Lidingös elever erhåller en bra utbildning och för att även framöver ligga i topp kommer vi fortsätta att prioritera ökade resurser till skolan, säger Hans Barje ordförande för Utbildningsnämnden.

För landet som helhet har det genomsnittliga meritvärdet och gymnasiebehörigheten sjunkit något från tidigare år. Det förklaras genom den stora ökning av elever i gruppen ”okänd bakgrund”, det vill säga elever som i de flesta fall nyss har kommit till Sverige och inte har personnummer än. Om man undantar denna grupp så har i stället meritvärdet och gymnasiebehörigheten ökat nationellt.

Lidingö har det högsta meritvärdet oavsett hur man räknar. Andelen elever på Lidingö som är behöriga till gymnasiet har ökat från 96,5 procent 2014-2015 till 96,6 procent, inklusive gruppen med okänd bakgrund, läsåret 2015-2016.


För mer information
Tapio Liimatainen, biträdande utbildningschef
Tel: 08-731 46 92
E-post: tapio.liimatainen@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube