Skip to main content

Tunnelalternativ undersökt

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 09:12 CET

Nu är rapporten om det så kallade bergtunnelalternativet klar. Utredningen är gjord av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Lidingö stad.

Av rapporten framgår att berget på den aktuella sträckan överlag är av bra kvalitet och skulle lämpa sig för tunnel. Kostnadskalkylen, som omfattar investering och fem års drift, är på 410 miljoner kronor med en osäkerhet på plus minus 70 miljoner. De största osäkerheterna i kalkylen är det framtida konjunkturläget och hur tunneln slutligen ska byggas. 

 – Nu har vi ett bra beslutsunderlag för att kunna bedöma rimligheten i bergtunnelalternativet, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M). Nu måste vi diskutera detta brett, inom partierna och med berörda Lidingöbor, innan vi kan fatta beslut om nästa steg. 

Inom kort kommer de föreningar och organisationer som tidigare har deltagit i dialogen att bjudas in till samråd. 

För att lösa trafiksituationen på sträckan mellan Skärsätra och Högberga har det gjorts omfattande utredningar. Tio alternativ har tagits fram och två av dessa (alternativ 3 och 5) har avfärdats i tidigare beslut. Övriga alternativ har sänts ut på bred remiss under våren 2009. Nu har även alternativ 2, bergtunnelalternativet, undersökts ytterligare. 

För mer information:
Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande, tel 073-079 30 50.
Arne Noaksson, teknisk chef, tel 073-079 32 58