Skip to main content

Första spadtaget för kvarteret Honungsblomstret på Askeslätt

Nyhet   •   Nov 05, 2019 10:54 CET

Gustav Edvinsson (ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden), Josefin Kjellberg (blivande boende i kvarteret) och Lars Bonander från

I slutet på oktober togs det första spadtaget på kvarter Honungsblomstret på Askeslätt (etapp 2). Bostadsrättsföreningen Ängsklockan kommer att bestå av 28 nya bostäder i form av kedjehus. Götenehus som bygger beräknar inflyt till hösten 2020.

Askeslätt etapp 2 är Lidköpings största nya bostadsområde och kommer att bestå av sammanlagt 240 bostäder i olika former.

Trots ihållande regn samlades en liten skara representanter från bland annat Swebostad, Svensk fastighetsförmedling, Lidköpings kommun och intresserade privatpersoner för att bevittna det första symboliska spadtaget – som utfördes av Gustav Edvinsson (ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden), Josefin Kjellberg (blivande boende i kvarteret) och Lars Bonander från

Swebostad.

Nuläge gällande dagvattenfrågan

Askeslätt är indelat i två avrinningsområden, ett söderut mot befintligt dagvattensystem och ett norrut mot Nya stadens skog och vidare till Tofta-bäcken. Tidigare i år belystes avrinningen norrut i en övergripande utredning. Den visade att kapaciteten för att hantera dagvattnet behövde ses över.

I dagsläget är en lösning nära, ett tekniskt förslag finns och genomgår just nu en kostnadsbedömning. Förhoppningen är att vi ska kunna påbörja arbetet med dagvattensystemet före årsskiftet och under nästa år färdigställa nya områden för villatomter och grupp- och flerbostadshus.