Skip to main content

Lidköping i topp på nöjdhetsmätning

Nyhet   •   Nov 24, 2016 17:14 CET

Lidköpingsborna är mycket nöjda med vattenkvaliten, avfallshanteringen och skötseln av våra parker och grönområden. Detta visar den enkätundersökning som genomförts i Lidköping under våren 2016. Av 101 deltagande kommuner hamnar Lidköping på fjärde plats.

- Detta är mycket glädjande säger de båda förvaltningscheferna Linda Lundström och Måns Werner.

Vi arbetar aktivt med att ständigt förbättra våra verksamheter för att tillgodose medborgarnas förväntningar och krav.
Detta positiva resultat är en bekräftelse till våra medarbetare att deras dagliga insats ger effekt.

6 av 10 invånare är nöjda eller mycket nöjda med den snö- och halkbekämpning som utförts under den gångna vintern.

Statistiken är framtagen av SKL genom enkätundersökningar under våren 2016. 101 kommuner har deltagit. I Lidköping svarade 258 av 500 tillfrågade medborgare.