Skip to main content

Lidköpings kommun köper mark i Brynåsa

Nyhet   •   Okt 03, 2019 12:14 CEST

Lidköpings kommun har ingått en överenskommelse om att köpa cirka 4 hektar skogsmark i Brynåsa. Skogen angränsar till annan kommunägd mark. Området är utpekat i den gällande översiktsplanen som en plats för framtida bostäder.