Skip to main content

Regnbädd och konstnärligt utsmyckad elförsörjning på torget

Nyhet   •   Okt 02, 2019 18:07 CEST

Samhällsbyggnad har i sitt projekt "Stadskärnans utveckling" arbetat fram en rad förbättringar för den offentliga miljön, bland annat kring Nya stadens torg. Inom kort börjar förbättringarna genomföras.

Före årsskiftet

Ett arbete med att anlägga en regnbädd på torget startar i oktober. Bädden kommer att rena dagvattnet som kommer från torget och gatorna runt omkring. Vi kommer även att plantera växter för trivseln och renare miljö.

Samtidigt förbättrar vi strömförsörjningen på torget genom en ny transformatorstation. Stationen kommer att vara utformad som ett konstverk med keramik. Det är en satsning för att skapa bra förutsättningar för framtida evenemang men även för att skapa möjlighet till fler laddstolpar för elbilar i området.

Arbetet beräknas vara klart i december.

Efter årsskiftet

År 2020 kommer ytterligare förbättringar att genomföras vid torget. Bland annat ska mer belysning sättas upp för att skapa en tryggare miljö.

Torget ska även bli mer tillgängligt så därför byter vi ut markbeläggningen i ett stråk rakt över torgytan under våren 2020.

regnbadd_placering

Bilden ovan visar regnbäddens placering och bilden nedanför visar vart transformatorstationen ska stå. (Se röda markeringar.)elinstallation