Skip to main content

SIV skapar framtidstro

Nyhet   •   Jan 11, 2017 11:56 CET

Dragan Nedic, Marie Stigson och Pierre Sonestedt Wester, eller "Sivarna" som de brukar kallas.

Alla barn och elever i Lidköping ska känna tilltro till sin egen förmåga, till vuxna och till framtiden. Samtidigt kan alla möta utmaningar på vägen. Ibland fungerar inte skolgången eller vardagen i stort. På sikt riskerar eleven att hamna i utanförskap. Det är för de eleverna SIV – stöd i vardagen, finns. 

Just nu arbetar SIV-gänget med 14 olika elever från Lidköpings högstadieskolor. 14 helt olika och unika elever med det gemensamt att den ordinarie skolverksamheten inte fungerat för dem just nu.

– Många av de här eleverna har svårt med tilliten till vuxna och de känner att de har svårt att komma iväg till skolan eller att vara i skolan. SIV är inte från socialtjänsten eller från skolan, vi är någonting annat, och det gör att vi kan skapa förtroende och bygga en relation med de här eleven på annorlunda sätt. Att se att vårt arbete gör skillnad, att eleverna motiveras, växer och lyckas med sin skolgång, det är riktigt häftigt, berättar Marie Stigson, som tillsammans med Dragan Nedic och Pierre Sonestedt Wester utgör SIV. De kommer få ytterligare två kollegor under våren. Då kommer även en del av arbetet riktas mot F–6-skolorna.

Det är inte så ofta SIV-gänget – eller kort och gott ”Sivarna, som de oftast kallas ute i skolorna – hinner ses samtidigt i lokalen de har i Sockerbruket. Oftast är de ute tillsammans med eleverna. Det är elevernas behov som formar de insatser som SIV gör. Det handlar om flexibla lösningar dag, kväll och helg.

– Ofta startar dagen med att vi har väckningsuppdrag. Det kan vara så att vi väcker eleven genom ett sms eller att vi åker hem och knackar på. En del elever behöver en liten extra push för att komma iväg. Ibland lagar vi frukost ihop. Det handlar om att ge förutsättningar för att det överhuvudtaget ska bli en skoldag för eleven, säger Pierre Sonestedt Wester.

Under dagarna är oftast Marie, Dragan och Pierre med under lektionerna och rasterna. De fungerar som en resurs och ett stöd för att skoldagen ska flyta på för eleven. Fungerar inte den traditionella skolundervisningen för eleven ges det istället möjlighet att sitta enskilt med en ”Sivare”, antingen på skolan eller i en annan miljö som eleven känner är trygg.

– Jag jobbar till exempel med en elev nu som lider av social fobi. Här funkar inte den vanliga skolundervisningen. Då sitter vi tillsammans och jobbar hemma eller i vår lokal. När eleven är redo så flyttar vi över till ett enskilt rum på skolan. Vi försöker smyga in skolmoment för att det ska bli en naturlig del av vardagen. Nu ska faktiskt den här eleven träffa läraren helt själv, utan mig. Det är ett väldigt stort framsteg, berättar Marie.

Skoldelen är en bit av ”Sivarnas” vardag men ju längre dagen går desto mer handlar det om sociala insatser och uppdrag. Det kan vara att följa med på boxningsträningen, skjutsa till gymmet, stötta vid en fotbollsträning eller åka och fiska.

– Tränar man eller gör någon aktivitet på eftermiddag och kväll så skapar det ju självklart positiva reaktioner. Man mår bättre, får tänka på annat, får rutiner och man somnar förhoppningsvis lättare på kvällen, säger Dragan Nedic.

SIV riktar sig främst till elever på högstadiet men på sikt ska det utvecklas, säger Patrik Ekman, biträdande barn-och elevhälsochef.

– Verksamheten har bara pågått i ett år, men redan nu ser vi vilken stor skillnad den gör för de här eleverna och därför utökas verksamheten till fem tjänster av våra nämnder.