Skip to main content

Trafiksiffror gällande nya väg 44

Nyhet   •   Nov 06, 2019 11:37 CET

En första stickprovsmätning sen nya väg 44 öppnades är nu genomförd. Resultatet är positivt, dock inte statistiskt säkerställt då det krävs fler mätningar.

Vi har mätt trafiken öster och väster om Filsbäck. Den östra punkten visar på en minskning av biltrafik med 67 % och den västra punkten visar på en minskning med 59 %. Att det skiljer mellan de olika mätpunkterna beror förmodligen på att trafik till och från Kartåsens avfallsanläggning räknas in i mätningen.

Mätningen visar att cirka 380 tunga fordon passerar Filsbäck varje dag, vilket är en siffra som kommunen strävar efter ska minska. Kommunen fortsätter planeringen av åtgärder på sträckan.