Skip to main content

Visste du detta om underhållet på kommunens gator och cykelvägar?

Nyhet   •   Sep 24, 2019 13:00 CEST

Inför kommande höst- och vintersäsong så är det en del insatser som krävs på kommunens gator och cykelvägar. Arbetet utförs av enheten Park och Gata.

  • Bland annat så sopas gator, trottoarer och ränndalar rena från löv och annat för att beredas för kommande grusning när väl halkan kommer. Då vi använder två olika typer av maskiner kan det ibland upplevas som att vi missat att sopa, men uppsamlaren är på väg.
  • Under detta år har Park och Gata provat att ogräsbekämpa med varmt vatten, detta har gjort att staden kan upplevas lite grönare än vad vi är vana vid. Det nya arbetssättet innebär lite omställningstid.
  • Vi städar gator efter ett schema och därför är det datumparkering och servicegator som gäller inom centralorten. Läs mer här.
  • Varje höst gör vi en genomgång av kommunens gatlyktor. Därför kan det verka konstigt att lamporna lyser på dagen, men allt är i sin ordning, mörkare tider kommer, och vi vill vara redo.
  • Hela vintern från november till mars har Park och Gata bemanning dygnet runt för att bevaka vädret och kunna sätta in rätt åtgärder mot halka och snö. När väl snön kommer så röjer vi utefter en prioriteringsordning: gator, gång- och cykelvägar till centrum, arbetsplatser och skolor, bussgator och busshållplatser och sedan genomfartsleder. Strandpromenaden plogas och sandas inte alls under vintern.
  • När snön sedan försvinner ligger mycket av det grus vi använder vid halkbekämpningen kvar på våra gator, trottoarer och cykelvägar. Det gruset tar vi bort i samband med den årliga vårstädningen.