Skip to main content

30-årigt avtal mellan Lidköping Energi och Renhållningen upphör

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2017 16:45 CEST

Avtalet reglerar två delar, avfallshantering samt hantering av den slagg- och bottenaska som uppstår när Lidköping Energi producerar fjärrvärme. Avtalet går ut på att Lidköping Energi förbränner Lidköpingsbornas avfall, och Renhållningen tar hand om askan från förbränningen.

Dagens avtal mellan Lidköpings kommun och Lidköping Energi skrevs redan 1985. Syftet var då att minska deponering av avfall och att energiutvinna avfallet.

Eftersom förutsättningar som miljölagstiftning, produktionsprocesser och prisnivåer har förändrat väsentligt sedan avtalet skrevs, behöver det nu göras nya avtal för avfallsförbränning och askhantering enligt lagen om offentlig upphandling.

Offentliga myndigheter måste följa vissa bestämmelser när de genomför en upphandling, för att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med kommunernas skattemedel och taxemedel. I detta fall innebär det att Lidköping Energi och Renhållningen inte bara kan uppdatera sitt gamla avtal utan måste upphandla tjänsterna. Nya avtal beräknas vara klara till 1 januari 2018.

- Ur en miljö- och klimatsynpunkt är det självklart bäst om Lidköpingsbornas brännbara avfall fortsatt hamnar hos Lidköping Energi, där energin återvinns och återförs till invånarna som fjärrvärme. Då länkar vi ihop hela återvinningskedjan, säger Linda Lundström, förvaltningschef Teknisk Service.

Lidköping Energi upphandlar under samma period ett nytt avtal för hanteringen av sin bottenaska. Den har tidigare transporterats till Kartåsens avfallsanläggning där den använts som sluttäckningsmaterial.Denna möjlighet upphör under slutet av året eftersom behovet av täckningsmassor upphör.

- Vår bottenaska, som är en biprodukt från vår förbränning, kommer fortsatt att användas som till exempel täckningsmaterial i närområdet. Hanteringen av askan är sista steget i energiåtervinningen. Det är viktigt att även det hanteras med hållbarhet i åtanke, säger Peter Johansson.


Kontaktpersoner:

Peter Johansson, vd Lidköping Energi, telefon 77 02 90, e-post l.peter.johansson@lidkopingenergi.se

Linda Lundström, Teknisk Servicechef Lidköpings kommun, telefon 77 16 56, e-post linda.lundstrom@lidkoping.se

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.