Skip to main content

Årets medborgarlöfte från kommunen och Polisen är klart

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2020 08:52 CET

​Välkommen att lyssna när Lidköpings kommun och Polisen berättar om och undertecknar årets medborgarlöfte.

Datum, tid och plats: 10 februari klockan 10.00 i Lidbeckska huset.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Frida Nilsson (C) och Johan Rexhag Lokalpolisområdeschef berättar om löftet och skriver sedan under.

Stort fokus på att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar och att öka känslan av trygghet i Lidköpings tätorter

Medborgarlöftet sätter även i år stort fokus på att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar. Som en del av det ska insatser ske för att skolmiljön ska vara helt narkotikafri.

Konkret innebär det bland annat att det nu är möjligt att arbeta med förebyggande narkotikasök på kommunens skolor. Sökning sker alltid oanmält, utanför skoltid, och i såväl elevutrymmen som övriga utrymmen.

Att Polisen får tips är många gånger ett startskott för andra åtgärder såsom att Polisen och kommunens socialtjänst håller gemensamma orossamtal med föräldrar. Dessa samtal är också en del av löftet.

Arbetet mellan kommun och Polis är strukturerat och kunskapsbaserat då man utgår från lägesbilder och insatser utefter vad de visar.

I medborgarlöftet ingår också trygghet i Lidköpings tätorter. För att stärka tryggheten i centrum och i tätorterna lovar Polisen att ha en fortsatt hög närvaro vid de tidpunkter och platser som medborgarna angett att de upplever som otrygga.

Kommunen lovar att fortsätta sitt arbete med att belysa stråk och mötesplatser för en attraktiv stad. Befolkade gator och torg skapar trygghet, därför lovar kommunen att försöka engagera vuxna och då främst föräldrar att vara ute på kvällar och helger.

Medborgarlöftet är en del av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet som också omfattar en fyrårig samverkansöverenskommelse och en årlig handlingsplan och givetvis alla de konkreta åtgärder som följer av och relaterar till detta.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.