Skip to main content

Återigen goda resultat för Lidköpings kommun i årets brukarundersökning

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2017 14:51 CEST

Resultatet av Socialstyrelsens årliga brukarundersökning har nu skickats ut. Samtliga kommuner som har äldreboende och hemtjänst deltar i undersökningen, för att ta reda på vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Återigen får Lidköpings kommun goda resultat i brukarundersökningen, både i jämförelse med Västra Götalandsregionen och riket, men också i jämförelse med tidigare undersökningar.

Ett betyg i undersökningen visar hur sammantaget nöjda brukarna är med hemtjänst och äldreboende. Hemtjänsten sammantagna värde ligger på 95 %, som innebär att brukarna är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten. Det kan jämföras med Västra Götalandsregionens värde på 88 %, och rikets 88 %.

Det sammantagna betyget för äldreboende ligger på 86 %. Det kan jämföras med Västra Götalandsregionens värde på 83 %, och rikets 82 %.

Även svarsfrekvensen bland brukare i Lidköpings kommun var högre än övriga rikets. Svarsfrekvensen för äldreboende i kommunen är 66,1 %, medan rikets genomsnittliga svarsfrekvens är 53,8 %. Svarsfrekvensen för kommunens hemtjänst är 73 %, medan rikets genomsnittliga svarsfrekvens är 63,4 %.

För att ta del av mer information om resultatet av brukarundersökningen, besök www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.