Skip to main content

AB Bostäder, Peab och Arbetsförmedlingen – en trio som skapar möjligheter

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2018 11:25 CET

Bild från vänster; Mårten Ryan Arbetsförmedlingen, Lagbas Robin Andersson Peab, Bitr. AC Fredrik Gustafsson Peab, Praktikant Abbas Jafari, Kenneth Blad Arbetsförmedlingen, Theres Axén AB Bostäder, Platschef Urban Sjöström Peab

AB Bostäder i Lidköping, Peab och Arbetsförmedlingens arbete med att erbjuda praktikplats för nyanlända har blivit ett lyckokast. Nu har ytterligare en person fått påbörja praktik genom denna satsning!
 

Under 2015 vann Peab upphandlingen av tre byggprojekt för AB Bostäders räkning.– Som kommunalt bostadsbolag är det viktigt att ta ett samhällsansvar därför ställdes frågan till Peab om de kunde tänka sig att ha praktikplatser för nyanlända i dessa projekt, säger Karl Alexanderson, VD AB Bostäder.

Peab såg det som en bra möjlighet till att integrera nyanlända i branschen samtidigt som man rustar för framtiden och kommande generationsväxling. Visar man att man är intresserad, engagerad och har viljan att lära sig under sin praktik har man goda möjligheter till anställning efter praktiktidens slut.

Peab i Lidköping är en relativt liten organisation och består av medarbetare som brinner för att utveckla staden. Därför är det också särskilt roligt att vi har kunnat forma ett samarbete med AB Bostäder och Arbetsförmedlingen som är av värde för alla parter. Det är otroligt viktigt att ha hjärta för den lokala marknaden och värna om det samhälle vi bygger, vilket vi alla är rörande överens om i detta samarbete, säger Fredrik Gustafsson, Biträdande arbetschef på Peab i Lidköping.

Abbas, som bor i en av AB Bostäders lägenheter med fru och barn, kom till Sverige från Afghanistan för två år sedan. Han började sin praktik på AB Bostäders nyproduktion på Lidåker i december 2017 och är mycket uppskattad på sin arbetsplats. Han lär sig fort, är engagerad och det svenska språket har utvecklats, säger både Platschef Urban Sjöström och Lagbas Robin Andersson.

Han berättar att han började arbeta redan som nioåring i sitt hemland, då på en bondgård. Han har en bakgrund som hantverkare, och hantverkare är just vad han vill fortsätta arbeta som.
– Jag är glad för att jag fick den här praktikplatsen. Peab är ett bra företag och alla är snälla mot mig. De ger mig möjligheten att prova olika saker. Byggnation fungerar inte på samma sätt i Afghanistan så jag lär mig nya saker hela tiden. Abbas önskan är att få utbilda sig till snickare efter praktiken.

Varför satsningen blivit så lyckad beror på det goda samarbetet med Arbetsförmedlingen. Genom urval och efterföljande intervjuer, där Arbetsförmedlingen, AB Bostäder och Peab är med, tar man fram vilka personer som kan passa för arbetsuppgiften och erbjuder praktikplats.
– Vi är väldigt tydliga med att det är frågan om praktik och ingen anställning när vi för diskussion med praktikanten. Det är viktigt med tydlighet och att inte skapa falska förhoppningar, säger Kenneth Blad, företagsrådgivare på arbetsförmedlingen.
Under praktikens gång har man uppföljningssamtal, där alla parter är närvarande, för att stämma av att både arbetsgivare och praktikant känner att det fungerar bra. Efter avslutad praktik får praktikanten referenser som är värdefulla inför kommande praktikperioder, utbildningar eller anställningar.

Abbas praktik löper fram till mars, fram tills dess tittas det på framtida möjligheter för honom.

AB Bostäders ambition är att fortsätta detta arbete och samtal pågår med några olika entreprenörer.
– Vi har själva haft en praktikant som det fungerat bra med så vi fortsätter att fundera på hur det kan se ut för nästa, meddelar Theres Axén, bosamordnare på AB Bostäder.
Till exempel kikar vi på hur vi kan möjliggöra för nyanlända kvinnor att komma in i fastighetsbranschen.

Det är spännande att ha satt igång detta projekt och förhoppningen är att detta ger ringar på vatten, skapar nyfikenhet och sprids till andra företag som vågar och vill ta steget att öka mångfalden på sitt företag. Vi vet att det fungerar!


Om praktik för nyanlända

Praktiken samordnas av Arbetsförmedlingen.
De säkerställer att praktikanten har tillräckliga språkkunskaper
och andra eventuella förkunskaper.
Praktiken pågår som längst i tre månader, därefter utvärderar Arbetsförmedlingen och andra samverkansparter vad som krävs för att praktikanten ska kunna erbjudas jobb.
För Arbetsförmedlingen är det ovärderligt med företag som är villiga att ta emot nyanlända som praktikanter. Det ger dem en fot in i arbetslivet och kan förhoppnings leda till en anställning, antingen i företaget man praktiserat på eller någon annanstans.

Fakta om projektet Lidåker:

Tre åttavåningshus varav ett av dem är trygghetsboende
111 lägenheter
2-4 ROK
Inflyttning från 1 september 2018
Takterrasser
Gym
Bastu & relax
Gemensamhetslokal
Övernattningslägenhet

Kommunägda AB Bostäder i Lidköping äger och förvaltar ca 2400 lägenheter och ett hundratal kommersiella lokaler, främst inom Lidköpings tätort men även i de mindre orterna Vinninga, Saleby, Järpås, Gillstad, Örslösa och Tun.

AB Bostäder i Lidköping – Lidköpings kommunalägda fastighetsbolag

Kommunägda AB Bostäder i Lidköping äger och förvaltar ca 2400 lägenheter och ett hundratal kommersiella lokaler, främst inom Lidköpings tätort men även i de mindre orterna Vinninga, Saleby, Järpås, Gillstad, Örslösa och Tun.