Skip to main content

​Asylboendet på De la Gardie park öppnar i Lidköping

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 11:05 CEST

Den 20 maj öppnar ett nytt asylboende på De la Gardie park i Lidköping

Den 20 maj öppnar ett nytt asylboende på De la Gardie park i Lidköping. Företaget Jokarjo AB driver på uppdrag av Migrationsverket ett asylboende med upp till 200 platser. På ett asylboende bor personer i väntan på avgörande om de får uppehållstillstånd eller ska återvända. I nuläget är Migrationsverkets handläggningstid lång, i normalfallet en bit över ett år.

Kommunen spelar en viktig roll

Förvaltningarna Barn & Skola respektive Utbildning förbereder sig för att möta den ökade efterfrågan på platser i förskola och skola.

- Alla barn har rätt till skola och utbildning och det är viktigt att kartlägga behovet för nya barn i Lidköping. Vi kommer därför under de första dagarna besöka de familjer som kommer till Lidköping för att se hur vi på bästa ska kan möta och trygga de som kommer till oss. Välkomnandet till Lidköping och starten i skolan är viktig för alla barn, säger Ulf Karlsson, barn- och skolchef.

Goda och jämlika livsvillkor för alla

Målet är tydligt – en livskvalitet som lockar fler invånare till Lidköpings kommun så målet om 45 000 invånare år 2030 nås. I den strävan är etablering av ett asylboende en möjlighet.

– Vi vill att de boende ska känna sig välkomna och trivas här i Lidköping. Förhoppningsvis väljer flera av dem att bosätta sig här om och när de får uppehållstillstånd säger kommundirektör Jan Fransson och tillägger att det självklart innebär förändringar på kort sikt vilka kan kännas utmanande och i vissa fall till och med jobbiga. Inte minst för närboende och de verksamheter, till exempel daglig verksamhet, som finns i närheten av asylboendet.

I första hand är det verksamhetsutövaren, Jokarjo AB som ansvarar för verksamheten men kommunen kommer att söka samverkan och bidra till kontaktytor med civilsamhället. Allt med sikte att ge ett välkomnande mottagande.

Under senhösten fastställde kommunstyrelsen inriktning för hur integrationsarbetet ska bedrivas. Goda och jämlika livsvillkor för alla är den tydliga utgångspunkten. Det innebär att med utgångspunkt i kommunens ansvarsområde stärka förmågan möta alla invånare utifrån deras olika behov.

Goda och jämlika livsvillkor är en del av kommunens arbete med social hållbarhet. I maj tillträdde Malin Frisk tjänsten som utvecklingsledare med inriktning sociala frågor. Tillsammans med utvecklingsledare Oskar Liljebäck och folkhälsoplanerare Anna Stadig Pilhagen utgör de det team som ska stödja kommunens verksamheter att utvecklas utifrån ambitionen.

Kontaktperson:

Utvecklingsledare
Malin Frisk
Telefon: 0510-77 12 51
e-post: Malin.Frisk@lidkopiing.se

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.