Skip to main content

Beslut från Länsstyrelsen gällande ledningsdragning i Lidan för Ängens ARV, Lidköping

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 16:46 CEST

I fredags fick Lidköpings kommun svar från Länsstyrelsen på ansökan gällande ledningsdragning i Lidan till nya avloppsreningsverket Ängens ARV. Svaret säger att Länsstyrelsen bedömer ärendet för komplicerat för att handläggas av dem och skickar det vidare till Mark och Miljödomstolen.

Länsstyrelsen aviserar att de är osäkra gällande att ta beslut för både ny utsläppspunkt vid Sköldmön och ledningsdragning i Lidan. Från kommunens sida är detta oväntat då ledningsdragning i vatten är en vanlig metod på kusten, samtidigt som det avloppsvatten som kommer att släppas vid den föreslagna utsläppspunkten i Lidan är av betydligt renare (fysisk och mikrobiell) kvalitet än det vatten som naturligt rinner i Lidan.

Det känns givetvis riktigt bekymmersamt att projektet försenas och riskerar att fördyras på grund av att tillståndsprocessen förlängs, samtidigt som kommunen står redo att göra sin största miljöinvestering någonsin för att skydda Vänern. Vänern är en av Sveriges största vattentäkter och försörjer ca 800 000 människor med dricksvatten.

Det är svårt att i dagsläget uppskatta vilka ekonomiska konsekvenser Länsstyrelsens beslut kommer att ha då vi inte vet vilka beslut som kommer att tas men både tillståndsprocess och höjda byggpriser pga inflation kommer ge fördyringar av projektet. Skulle det krävas ny ledningsdragning runt Lidköpings tätort, för att undvika ledningsdragning i Lidan, kommer kostnaden öka betydligt.

Då ansökningsprocessen har blivit betydligt mer omfattande än beräknat är nu projektet försenat med cirka 6 månader. Men i och med Länsstyrelsens beslut att ej handlägga ärendet riskerar projektet att försenas med upp till två år då Mark och miljödomstolen har handläggningstider upp till 18 månader.

Bakgrund

Eftersom vi bygger ett nytt reningsverk, på en ny plats, krävs det i vårt fall tre separata ansökningar:

  • Tillståndsansökan enligt 9 kapitlet i miljöbalken, så kallat miljötillstånd, vilket reglerar verksamheten och den nya utsläppspunkten.
  • Samrådsansökan om ingrepp i naturmiljö enligt kapitel 12:6 i miljöbalken för Ängsbäcken. Denna samrådsansökan godkändes i januari 2018.
  • Ansökan om vattenverksamhet enligt kapitel 11:9 i miljöbalken, vilket reglerar ledningsförläggning i Lidan.

Arbetet med de tre ansökningarna har varit mycket omfattande än förväntat och innefattar nu över 30 olika utredningar begärda av Länsstyrelsen. Bland annat har arkeologisk utredningar, marinarkeologisk, bedömning av översvämningsrisk, dagvattenutredning, lukt, lodning av Lidan, naturvärdesutredning, geologisk utredning och lokaliseringsutredning genomfört.

Kontaktperson: Linda Lundström, Förvaltningschef Teknisk Service 0510-77 06 56

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.