Skip to main content

Beslut om planuppdrag för nytt reningsverk i Lidköping

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 13:59 CEST

Teknisk servicenämnd, Lidköpings kommun, beslutade på sitt möte den 12 maj att begära att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för ett nytt avloppsreningsverk. Lokaliseringsutredningen som har gjorts ska ligga till grund för planarbetet.

Bakgrunden är att politikerna i Lidköpings kommun har beslutat att det ska byggas ett nytt avloppsreningsverk på en annan plats än där det ligger idag. Förvaltningarna Samhällsbyggnad och Teknisk service på Lidköpings kommun har tillsammans gjort en lokaliseringsutredning för att ta fram förslag på lämplig plats för det nya verket. Utredningen visar att den plats som är mest lämpad för ett nytt reningsverk är ett område vid Kartåsen/Ekestubben.

På den platsen kommer reningsverket att ligga dolt i ett skogsområde och i ett område med befintligt vägnät. Det kommer att vara minst 500 meter till närmaste bostadshus. Verket kommer också ligga i nära anslutning till planerad ny mottagningsstation för eldistribution, befintligt flygfält och vid den planerade nya väg 44.

Kontaktperson: Pernilla Bratt, VA-chef på Lidköpings kommun, Pernilla.bratt@lidkoping.se, 0510-77 02 79.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.