Skip to main content

Beslut om vatten- och avloppsledningar till Tun, Lidköping

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 13:59 CET

Teknisk Servicenämnd beslutade på sitt möte den 3 november att anta förslaget om nya vatten- och avloppsledningar från centrala Lidköping till Tun.

Bakgrunden är att Fortifikationsverket F7 Sotenäs inte längre kan sköta vattenförsörjning och avloppsrening i Tun. Dessutom har det en längre tid varit problem med missfärgning av vattnet i Tun. För att komma till rätta med detta har Vatten-Avlopp på Lidköpings kommun genom en utredning kommit fram till att kommunen behöver bygga vatten- och avloppsledningar från centrala Lidköping ut till Tun.

Utredningen som förvaltningen har gjort visar att det inte är ekonomiskt möjligt att bygga egna vatten- och reningsverk i Tun. Det bästa alternativet är istället att dra ledningar från centrala Lidköping och ut till Tun. Detta är positivt även ur ett landsbygdsperspektiv eftersom kommunen då kan erbjuda anslutningar längs med ledningssträckan.

Arbetet beräknas kosta cirka 54 miljoner och kommer att ske i tre olika etapper.

Frågan går nu vidare till beslut i Kommunfullmäktige.


Kontaktperson: Pernilla Bratt, VA-chef på Lidköpings kommun, 0510-77 02 79, pernilla.bratt@lidkoping.se

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.