Skip to main content

​Beviljade statsbidrag ger upprustning av skollokaler i Lidköping

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 10:11 CEST

Boverket har erbjuder under tre år statsbidrag för att rusta upp skollokaler. Lidköpings kommun har ansökt och fått beviljade bidrag för fem skolor. Syftet med bidraget är att skapa en god arbetsmiljö för lärare och elever som är en viktig förutsättning för att alla elever ska nå kunskapskraven i skolan.

- Vi var snabba med vår ansökan och fick beviljade bidrag för fem av de sju skolorna vi sökte för. Två ansökningar är under behandling hos Boverket. Det är väldigt roligt att vi fått beviljade bidrag för så många av våra ansökningar, berättar verksamhetsutvecklare Anna Paulsson på Intern Service.

I Lidköpings kommun kommer skolorna i Örslösa, Tun, Råda, Otterstad och Lidåker få upprustade toaletter, korridorer, klassrum och omklädningsrum. Bidraget är på 25 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas inte för åtgärder som totalt kostar mindre än 100 000 kronor.

Boverket ställer tre krav för att en ansökan ska beviljas:

  • Upprustningen ska förbättra arbetsmiljö och lärmiljö, exempelvis luftkvalitet, ljudmiljö och göra det enklare att städa.
  • Upprustningen ska minska miljöpåverkan, exempelvis minskad energi- eller vattenanvändning.
  • Upprustningen ska förbättra lärmiljön, exempelvis lokalernas utformning och användbarhet samt upplevelsen av trygghet.

Kontaktperson
Anna Paulsson
Verksamhetsutvecklare, Intern Service
Telefonnummer: 0510-77 02 55

E-post: anna.paulsson@lidkoping.se

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.