Skip to main content

Diplomutdelning till Miljönär-märkta verksamheter i Lidköping

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2018 14:19 CET

Tisdag 9 januari kommer en grupp med politiker och tjänstepersoner från Lidköpings kommun att besöka och dela ut diplom till fem olika Miljönär-märkta verksamheter i Lidköping. Det handlar om Vänermuseet, Stadsbiblioteket, Skomakare Davidson, PK Second hand och Buders skomakeri Eftr. Ni som journalister är välkomna att delta (se tidsschema nedan).

Vad är Miljönär?

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och kan användas av kommunerna för att inspirera till en hållbar konsumtion. Märkningen gäller verksamheter, men ett syfte med att marknadsföra denna märkning är att uppmuntra kommuninvånarna till att bli ”miljönärer”, det vill säga att laga, låna och återanvända saker istället för att köpa nytt.

Varför jobbar Lidköpings kommun med Miljönär?

Som kommun har vi ett uppdrag att jobba förebyggande med avfall, alltså att minska mängden avfall i samhället. Dels finns det nationellariktlinjer och lagstiftning kring detta, dels har politikerna i Lidköpings kommun inkluderat frågan i miljöplanen för Lidköpings kommun. Frågan finns även med i avfallsplanen som revideras just nu.

Information till allmänheten är en viktig del. Vi behöver alla som konsumenter bidra till att minska mängden avfall, genom att köpa mindre andel nya saker och istället återanvända det som redan finns.

Vilka kan bli Miljönär-märkta?

Alla verksamheter, företag, organisationer och andra vars huvudverksamhet är att få allmänheten att laga, låna och återanvända kan tilldelas märkningen. När en verksamhet har tilldelats märkningen får den tillgång till en digital och en fysisk dekal.

Vad händer 9 januari?

Politiker och tjänstepersoner från Lidköpings kommun besöker de första verksamheterna i Lidköping som tilldelats Miljönär-märkningen för att överräcka ett diplom och prata om hur vi tillsammans kan jobba med att förebygga avfall.

Tidsschema:

08.45-09.00 Samling vid Vänermuseet

09.00-10.00 Vänermuseet

10.15-11.15 Biblioteket

11.30-12.30 Skomakare Davidson

LUNCH

13.30-14.30 PK Second Hand

14.45-15.45 Buders skomakeri Eftr.


Deltar under dagen gör:

Kajsa Ezelius (S), kommunalråd och ordförande i miljö- och klimatutskottet

Frida Nilsson (C), ledamot i miljö- och klimatutskottet

Karl Wiktorsson (S), ordförande i teknisk servicenämnd

Kenneth Svensson (M), förste vice ordförande i teknisk servicenämnd

Lisa Torstensson, hälsa-, miljö- och säkerhetsingenjör, kontaktperson för Miljönär

Linda Lundström, förvaltningschef Teknisk Service

Jan Westin, renhållningschef

Helena Amundsson, kommunikatör


Läs mer om Miljönär:
https://lidkoping.se/boende-och-miljo/avfall-och-atervinning/bli-en-miljonar-du-ocksa/


Kontaktperson: Lisa Torstensson, hälsa-, miljö- och säkerhetsingenjör, 0510-77 19 42, lisa.torstensson@lidkoping.se


Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.