Skip to main content

Diplomutdelning till Miljönär-märkta verksamheter i Lidköping

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 13:10 CEST

Lagom till att startskottet har gått för att börja vårrensa i garderober och förråd efter vintern är det dags för en ny runda i miljönärens tecken. Den 17 april kommer en grupp med politiker och tjänstepersoner från Lidköpings kommun att besöka och dela ut diplom till fyra olika miljönär-vänliga verksamheter i Lidköping. Det handlar om Återbrukshörnan, Agape Second Hand, Fritidsbanken och FA-fyndet. Ni som journalister är välkomna att delta (se tidsschema nedan).

Vad är Miljönär?
Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och kan användas av kommunerna för att inspirera till en hållbar konsumtion. Märkningen gäller verksamheter, men ett syfte med att marknadsföra denna märkning är att uppmuntra kommuninvånarna till att bli ”miljönärer”, det vill säga att laga, låna och återanvända saker istället för att köpa nytt.

Varför jobbar Lidköpings kommun med Miljönär?
Som kommun har vi ett uppdrag att jobba förebyggande med avfall, alltså att minska mängden avfall i samhället. Dels finns det nationella riktlinjer och lagstiftning kring detta, dels har politikerna i Lidköpings kommun inkluderat frågan i miljöplanen för Lidköpings kommun. Frågan finns även med i avfallsplanen som håller på att revideras.

Information till allmänheten är en viktig del. Vi behöver alla som konsumenter bidra till att minska mängden avfall, genom att köpa mindre andel nya saker och istället återanvända det som redan finns.

Vilka kan bli Miljönär-märkta?
Alla verksamheter, företag, organisationer och andra vars huvudverksamhet är att få allmänheten att laga, låna och återanvända kan tilldelas märkningen. När en verksamhet har tilldelats märkningen får den tillgång till en digital och en fysisk dekal.

Vad händer 17 april?
Politiker och tjänstepersoner från Lidköpings kommun besöker fyra verksamheter i Lidköping som tilldelats Miljönär-märkningen för att överräcka ett diplom och prata om hur vi tillsammans kan arbeta för att få fler Lidköpingsbor att tänka och handla som miljönärer.

Schema

Tid Plats Adress
09.00-10.00 Återbrukshörnan (Emmaus Radix) Norra Torngatan 10
10.15-11.15 Agape Second Hand (Balkanhjälpen) Kinnegatan 15
11.30-12.30 Fritidsbanken Mellbygatan 54 (Sparbanken Lidköping Arena)
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30 FA-fyndet Brantabäcksgatan 54
14.45-16.00 Avslutande möte Rum Handelsboden - Lidbeckska huset


Deltar under dagen gör:
Kajsa Ezelius (S), kommunalråd och ordförande i miljö- och klimatutskottet

Frida Nilsson (C), ledamot i miljö- och klimatutskottet
Karl Wiktorsson (S), ordförande i teknisk servicenämnd
Kenneth Svensson (M), förste vice ordförande i teknisk servicenämnd
Lisa Torstensson, hälsa-, miljö- och säkerhetsingenjör, kontaktperson för Miljönär
Linda Lundström, förvaltningschef Teknisk Service
Jan Westin, renhållningschef


Läs mer om Miljönär:
https://lidkoping.se/boende-och-miljo/avfall-och-atervinning/bli-en-miljonar-du-ocksa/

Kontaktperson:
Lisa Torstensson, Hälsa-, miljö- och säkerhetsingenjör, 0510-77 19 42, lisa.torstensson@lidkoping.se

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.