Skip to main content

Ensamkommande flyktingbarn erbjuds fortsatt boende

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2016 10:33 CET

Social och arbetsmarknadsnämnden i Lidköping kommun har tagit ett inriktningsbeslut om att låta ensamkommande flyktingbarn som blir åldersupphöjda möjlighet att stanna kvar där de bor idag.

När en asylsökande fyller 18 år är det inte längre kommunens ansvar att stå för boende utan de erbjuds då att flytta till migrationsverkets asylboende. Om de tackar nej till det erbjudandet får de klara sig själva. Beslutet som nu fattats  enhälligt i nämnden innebär att ungdomarna nu kommer att erbjudas att få stanna kvar i sitt boende i Lidköping tills beslutet vinner laga kraft.

Under hösten och vintern har Migrationsverket tagit beslut i många av de ärenden som kom under flyktingströmmarna förra hösten. I samband med att Migrationsverket tar beslut om asyl fastställs också ålder på den asylsökande. Nu har JO gjort ett uttalande som innebär att Migrationsverkets beslut inte har någon rättsverkan för t.ex. kommunerna och socialtjänsten. Det innebär att socialtjänsten själva kan göra en åldersbedömning. Då Lidköpings kommun tidigare tagit beslut om att inte själva göra några åldersbedömningar så kommer nu kommunen gå på den ålder som den sökande har angivit vid ansökningstillfället. Skälet till detta är att möjliggöra för den enskilde att få pröva sin överklagan i domstol och att ärendet hanteras rättssäkert.

Lena O Jenemark som är ordförande i Social och arbetsmarknadsnämnden är nöjd med nämndens beslut:
- Vi har tagit det här beslutet för att vi inte vill bidra till att barn riskerar att fara illa på grund av att Migrationsverket skriver upp åldrarna för dessa ungdomar. Från och med 1 december erbjuder vi därför ungdomar som fått ett avslagsbeslut av Migrationsverket samt valt att överklaga att fortsätta bo kvar inom socialtjänstens regi fram till dess att beslutet får laga kraft.

Sedan beslutet fattades att erbjuda ungdomar fortsatt boende har 5 ungdomar valt att stanna kvar sedan 1 december.

För mer information kontakta Jonas Lundquist, Områdeschef Integration, tfn 0510-77 18 82

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.