Skip to main content

Föreläsningar och kompetensutveckling - resultatet av bidrag från Socialstyrelsen

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2018 15:00 CET

Lidköpings kommun har i dagarna beviljats ett bidrag från Socialstyrelsen för att för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Bidraget kommer att användas för att ge personalen i kommunen, aktiva inom föreningslivet och elever i årskurs 8 möjlighet att delta i föreläsningar som arrangeras av RFSL Skaraborg för en ökad kunskap om HBTQ-personers hälsa i kommunen.

Initiativet till satsningen kommer från kultur- och fritidsförvaltningen som utifrån ungdomars önskemål vill öka kunskapen och förbättra bemötandet av HBTQ-personer i Lidköpings kommun.

Enheten Ungdom på kultur- och fritidsförvaltningen arbetade tillsammans med en ungdomsgrupp i samband med Prideveckan som avslutades med deltagande i Pridefestivalen i Skövde. Det genomfördes då en undersökning för att få en bild av vad invånarna tycker att kommunen kan förbättra gällande HBTQ frågor. Här framkom det tydligt att de tycker att verksamma inom kommunen har för dålig kunskap inom området, det framkom också att det önskas trygga mötesplatser för alla inom kommunen och bra bemötande av kommunen i befintliga verksamheter.

- Ungdomarna som vi träffar uttrycker att de under sin uppväxt inte haft någon naturlig plats att vända sig till. Det har saknats en naturlig plats dels att möta andra unga HBTQ-personer men också en plats för att få svar på sina frågor. Ungdomarna har också uttryckt att de tror att en ökad kunskap hos vuxna skulle bidra till att ämnet blir naturligt, att man inte behöver särskilja HBTQ-frågor från övriga grundläggande värderingsfrågor kring människors lika värde, säger Maria Hedén Sturesson, enhetschef för Ungdom.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.