Skip to main content

Företagare allt mer nöjda med servicen

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2017 10:52 CEST

Nöjdheten med servicen inom bygglov, markupplåtelse, tillsyn inom miljö och hälsa samt serveringstillstånd har ökat i Lidköpings kommun. Detta visar den undersökning som gjorts bland de som haft kontakt med kommunens handläggare under 2016.

Frågor har ställts kring information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Lidköping har förbättrat sig inom samtliga områden. Den största ökningen har gjorts om området Bygglov.

-Detta är mycket glädjande! Det arbete som vi gjort inom samhällsbyggnad har gett resultat, säger Måns Werner, samhällsbyggnadschef.

Lidköpings kommun har förbättrat sitt NKI från 68 till 71 från den senaste mätningen.

-Vi har förbättrat vår ranking från 103 plats till plats 62. Vi har en bra bemanning och har lyckat rekrytera duktiga medarbetare. Det gör att vi kan ge bra service till våra kunder.

Det är främst inom bygglov som den största förbättringen skett. Lidköping är en av elva kommuner i Sverige med den största ökningen sen senaste mätningen. Här har NKI värdet ökat från 51 år 2014 till 71 år 2016. Serveringstillstånd är det området som företagarna ger fortsatt högst betyg till även under 2016. Här är NKI 88 år 2016. För 2014 var indexet 85. Kommunen är på fjärde plats i ranking när det gäller nöjdheten med Serveringstillstånd.

I undersökningen Löpande Insikt mäts nöjdheten i så kallat NKI, nöjd kundindex. Detta är ett värde som visar en helhetsbedömning av servicen.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.