Skip to main content

I morgon kommer social- och arbetsmarknadsnämnden samlas för att besluta om ytterligare besparande åtgärder för verksamheten

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2018 13:18 CEST

Det är sedan förvaltningen varnat för stora underskott under 2018 som både nämnd och förvaltning arbetat hårt med att genomföra förändringar för att minska det befarade underskottet. Underskottet har hittills minskat med cirka hälften men ytterligare beslut behövs.

Det befarade underskottet beror till stor del på höga placeringskostnader för barn och unga, minskade intäkter från Migrationsverket och ökade kostnader för boendestöd. Omställningsarbetet inom förvaltningen påbörjades omedelbart och har pågått under hela hösten och vintern. Kraftfulla åtgärder har genomförts av förvaltningen och ytterligare förändringsarbete och effektivisering pågår men komplexiteten i nämndens lagstadgade grunduppdrag gör det mycket svårt för förvaltningen att ta fram ytterligare realistiska åtgärder som är socioekonomiskt försvarbara över tid.

De förslag som nu ligger på bordet för nämnden att fatta beslut om handlar i mångt och mycket om mer långsiktiga lösningar som inte ger omedelbart resultat men som kan göra skillnad på längre sikt. Det handlar bland annat om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda verksamheter för att se om arbetet bedrivs på ett effektivt sätt med bästa möjliga resultat för brukarna likväl som det ska vara kostnadseffektivt utan att äventyra rättssäkerheten.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.