Skip to main content

”I samma värld” om samma rätt

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 10:21 CET

På Vänermuseet arbetar natur-och kulturvetare tätt ihop med en av huvuduppgifterna att förmedla kunskap om människans förhållande till sin miljö. Museet är miljöcertifierat enligt ISO 14001 som ett av få museer i världen och personalen möter människor i alla åldrar i diskussioner kring miljö och hållbar utveckling. I en omvärld med bland annat ökade flyktingströmmar och växande utanförskap strävar Vänermuseet efter att bli en lokal arena även för frågor kring social hållbarhet.

I höstas arrangerades en flyktingkväll tillsammans med Röda Korset. Samarbetet var lyckat och intresset så stort att det nu under våren följs upp med en föreläsningsserie, då även Studiefrämjandet går in som medarrangör.

- Författare, musiker, folkbildare, statsvetare med flera kommer för att tala om bland annat näthat, vardagsrasism, diskriminering, musikens kraft och en resa till Rumänien. Vi vill skapa möten där människor kan ventilera sin oro och frustration, men också få ny kunskap, lust och ork att själva agera, säger Hanna Sundblad, marknadsförare för museet, som tillsammans med Röda Korsets ordförande Maria Karlqvist ansvarar för föreläsningarna, varav den första äger rum torsdag den 28 januari då Karin Ljung Aust pratar om rasism och diskrimineringens mekanismer.

Hanna Sundblad och Vänermuseets pedagog Ida Billvén har dessutom blivit inbjudna att föreläsa om museets hållbarhetsarbete i samband Museernas Vårmöte den 20 april i Linköping som i år har temat ”Makt ocvh mod att våga agera”.

Vårens föreläsningar:

TORSDAG 28 januari

Rasismens rötter och diskrimineringens mekanismer.

Med Karin Ljung Aust, verksamhetsutvecklare på Sensus och statsvetare med fokus på rättvisefrågor.

SÖNDAG 28 februari

Musiker Mot Rasism - en antirasistisk folkrörelse tar form.

Med Alexander Goldmann (grundare av Musiker Mot Rasism) och Jon Lyster

(sångare i Vindstyrka 12). I samband med föreläsningen håller Röda Korset Lidköping årsmöte.

TORSDAG 17 mars

”Bussresan - ett intermezzo i Rumänien”

Bennie Åkerfeldt, folkbildare och författare, föreläser utifrån sin senaste bok.

TORSDAG 21 april

Makt, näthat och vardagsrasism.

Författaren Marcus Priftis talar utifrån sin uppmärksammade bok ”Främling, vad döljer du för mig?”

TORSDAG 19 maj

”Vad gör en god man?”

Ewa Sedström och Sara Hellström, överförmyndarhandläggare i Lidköpings kommun, berättar om vad det innebär att vara god man för ensamkommande flyktingbarn.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 38 800 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.