Skip to main content

Inspirationsdag om framtidens arenor och evenemang med internationell och svensk expertis

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2015 13:08 CET

Svensk och internationell expertis på evenemangsforskning och idrottsevenemang kommer att samlas i Lidköping den 21/3. Initiativet till denna träff har tagits av Lidköpings Kommun, Kultur och Fritid, och SISU idrottsutbildarna. Totalt blir det sju föreläsare under dagen, som påbörjas 09.30 och avslutas 16.45. Seminariedagen avhålls i Galejan/Parketten.

Arrangemanget, ”En inspirationsdag om framtidens arenor, evenemang, intäkter & engagemang” har lyckats samla flera av de främsta svenska idrottsentreprenörerna tillsammans med världens kanske ledande forskare inom området, Professor Donald Getz.

Förutom Professor Getz, författare av branschbibeln ”Event Studies” med flera vetenskapliga verk, och bl.a. Professor Emeritus vid University of Calgary, samt adjunktsprofessor vid Haskayne School of Buisness, så deltar bl.a. Leif Johansson från Riksidrottsförbundets (RFs) Centrum för Idrottsevenemang, IK Sävehofs och Partille Cups drivande kraft Stefan Albrechtsson och Gothia Cups, men också danska motsvarigheten Dana Cups initiativtagare, Sven Ivarsson. Övriga föreläsare under dagen är Mats Jönsson Åhus, SISUs Tryggve Olsson samt Glenn Rytterfjell från Lidköpings kommun.

Tryggve Olsson, Projektledare för Winn Winn West på SISU säger följande;
- SISU arbetar, genom projekter Winn Winn West, affärsorienterat i föreningarna med att utveckla såväl sociala, som tävlings- och uppvisningsarrangemang. SISU skapar vidare förutsättningar för ökade intäkter till föreningarna, nätverk över sektorgränserna och fler anställda inom idrotten. Därför tar vi oss an detta seminarium, och samarbetet med Kultur & Fritid, som ett viktigt verktyg för att för att uppnå detta mål. 
 
Det har med tiden har blivit allt svårare att finansiera föreningsverksamhet på traditionellt sätt, dvs. genom sponsorer, bidrag samt lottförsäljning, så som exempelvis Bingolotto. Vårt gemensamma syfte med detta seminarium är därför att vi hoppas kunna inspirera till fler årligen återkommande idrottsarrangemang i Lidköpings Kommun och på sikt en bättre ekonomi för föreningslivet. Det ligger i Kultur & Fritids uppdrag att främja idrottsföreningarnas verksamhet och förbättra dess förutsättningar vilket har legat till grund för att genomföra detta seminarium.
 
Glenn Rytterfjell vid Kultur & Fritid säger att;
Det är med stor glädje vi tar emot denna expertis i Lidköping och vi hoppas dels att dessa skall lämna kvar ett bestående intryck och dels att de lyckats entusiasmera besökarna, så att vi i framtiden kommer att se fler idrottsevenemang arrangeras i Lidköping. Det är inte minst viktigt ur de kommunala tillväxtmålen för År 2030, där besöksnäringen skall fördubblas och där invånarantalet skall öka från 38 000 till 45 000 invånare
 
Under Gothia Cup ökar Göteborg, bara sett till antalet deltagare, med ett helt Lidköping.

Ett av de exempel som lyfts fram under dagen är Gothia Cup med sina 1 650 lag, 37 400 deltagare, och 58 000 besökare. Ett arrangemang som med andra ord har ett lika stort deltagarantal som Lidköping har invånarantal. Under den veckolånga turneringen så genereras det också 350 500 turistnätter, 480 Mkr i turistkronor och en skatteintäkt till staten på 178 Mkr. Siffrorna bekräftas väl av den studie som Handelns utredningsinstitut (HUI) redovisade under År 2012, där man kom fram till att ett idrottsevenemang i snitt genererar 800 kronor/besökare och dygn.

Förutom själva seminariet så kommer också Sparbanken Lidköping Arena samt Destination Läckö-Kinnekulle att finnas på plats med informationsmontrar under dagen.

För mer information kontakta;

Ingemar Gustavsson, SISU010-476 41 40
Glenn Rytterfjell, Lidköping Kommun, Kultur & Fritid0510-77 02 31

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 38 400 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.