Skip to main content

Invigning av Skogsgläntans och Ågårdsskogens förskolor

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2019 17:40 CEST

Den 26 september invigdes Skogsgläntans förskola och Ågårdsskogens förskola. Förskolorna är belägna vid Ågårdsskogens vårdcentrum vilket möjliggör för möte mellan unga och äldre.

Skogsgläntans och Ågårdsskogens förskolor är moderna förskolor med skogen bakom knuten och har en utemiljö som är inspirerad av just natur och skog. Utemiljön är uppdelad i olika gårdar som erbjuder varierande utmaningar. Tillsammans har Skogsgläntans förskola och Ågårdsskogens förskola plats för 200 barn.

Båda förskolorna fokuserar på hållbarhet och återanvändning vilket pedagogerna arbetar med på flera sätt på förskolornas avdelningar. Det är en del av ett treårigt kompetensutvecklingsprojekt ”Barns rätt till en hållbar framtid”som Lidköpings kommuns förskolor startat hösten 2019. I projektet arbetar man i nätverk med förskolans reviderade läroplan.

Förskolorna arbetar för att inspirera barnen till att uppleva framtidstro och förundran. På förskolorna skapas miljöer för kreativitet och fantasi, hållbarhet skapas också genom välbefinnande och god hälsa hos varje enskilt barn.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.