Skip to main content

Ja till nya ledningar för vatten och avlopp till Tun, Lidköping

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 20:36 CET

Nu har även kommunfullmäktige sagt ja till investeringen i nya vatten- och avloppsledningar från centrala Lidköping till Tun.

Tun är verksamhetsområde för Vatten-Avlopp, men både vattenförsörjningen och avloppsreningen sköts idag av Fortifikationsverket, F7 Såtenäs. De driver ett avloppsreningsverk och ett vattenverk i området. Nu vill de inte längre göra detta, och dessutom vill de ansluta sig själva till kommunalt VA. Det har dessutom under många år varit problem med missfärgat vatten i Tun, vilket också måste åtgärdas.

En utredning har kommit fram till att den bästa lösningen är att bygga ledningar från centrala Lidköping till Tun, och inte att bygga egna vatten- och reningsverk på plats i Tun. Ledningsalternativet blir mer kostnadseffektivt, samtidigt som det är positivt ur ett landsbygdsperspektiv eftersom vi då kan erbjuda anslutningar längs med ledningssträckan.

Att hushåll på landsbygden kan koppla på sig till kommunalt vatten och avlopp är en god miljöinvestering. Dels blir reningen bättre i större verk, dels behöver vi bli av med vissa typer av brunnar som fortfarande finns på landsbygden.

Arbetet beräknas kosta cirka 54 miljoner och kommer att ske i tre olika etapper.


Kontaktperson: Pernilla Bratt, VA-chef på Lidköpings kommun, 0510-77 02 79, pernilla.bratt@lidkoping.se

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.