Skip to main content

Jas-Gripen avtalet med Ungern - En unik möjlighet för västsvensk industri!

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 13:24 CEST

Flottiljstäderna Lidköping och Kecskemét Ungern tar initiativet och arrangerar Svensk-Ungerska Entreprenörsdagarna den 21 - 23 september, 2008 i Lidköping och i Kecskemét 2009.

Sverige är en liten del av Europas ekonomi. JAS - Gripen avtalet med Ungern är en unik dörröppnare för både stora och små företag som vill utveckla internationella affärsrelationer i båda riktningarna.

En förhoppning som regeringarna i Ungern och Sverige delar.

Kopplingen till Västsverige och Lidköping finns genom utbildnings-centrat för JAS Gripenpiloter och tekniker på F7 Såtenäs. Denna strategiska förutsättning har Lidköpings kommun varit kloka att ta vara på genom partnerskapsavtal med staden Kecskemét centralort i regionerna Bács Kiskun, Csongrád och Békés i Ungern. Ett samarbete som påbörjades 2004.

Regionerna får allt större betydelse när konkurrensen ökar både i Sverige och i Europa. Denna utveckling är såväl Västra Götalandsregionen som delregionen Skaraborg väl medvetna om och backar upp med projektstöd. Syftet är att få små och medelstora företag i Ungern och Sverige att träffas och utveckla affärsmöjligheter. Entreprenörsdagarna kommer också att öka förståelsen för den europeiska affärsmiljön och de möjligheter till finansiellt stöd som EU erbjuder för samarbeten på olika nivåer.

Fem branschområden har valts ut för företagsbesök och erfarenhets-utbyte. Dessa är 1. Miljödriven infrastruktur 2. Förnyelsebar, småskalig energiproduktion 3. Produkter och processer för luftrening och värmeåtervinning 4. Jordbruk och livsmedel 5. Automatiseringslösningar för den tillverkande industrin.

För att kunna skapa så många kontakter som möjligt är programmen inriktade på företagsbesök inom de olika branschområdena.

En fråga som speciellt intresserar företagen i den bilberoende industrin i Västra Götaland är vilka konkurrensfördelar och vilket arbetssätt som låg till grund för Mercedes beslut att investera 7,5 miljarder SEK eller 800 miljoner Euro i en helt ny personbilsfabrik i Ungern och flottiljstaden Kecskemét.

Vad avgjorde i konkurrens med Slovakien och Rumänien?

Under entreprenörsdagarna i Lidköping kommer representanter för den lokala ungerska förhandlingsstyrkan att informera om vilka utmaningar man ställts inför. 35 ungerska deltagare från ungerska ambassaden, företag, kommuner, regioner och organisationer är hittills anmälda. Lika många representanter är anmälda från svenska intressegrupper.

Samarbetet mellan flottiljstäderna påbörjades 2004 när ungerska piloter och tekniker kom till Såtenäs för utbildning och svensk personal flyttade till Kecskemét för att bygga upp tekniskt stöd för flygplanen.

Kontakterna har möjliggjort erfarenhetsutbyte inom kommunal och offentlig administration och näringsliv vilket nu resulterar i Svensk-Ungerska entreprenörsdagarna i Lidköping.

För mer information kontakta:

Gunnar Nilsson, projektansvarig, tfn 0510-77 14 51

Email: gunnar.nilsson@lidkoping.se

Pernilla Fogestam, projektkoordinator, tfn 0510-77 14 48

email: pernilla.fogestam@lidkoping.se .

Läs även mer på www.lidkoping.se/Edays2008