Skip to main content

Konstaterade brister på kommunens boenden

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2019 12:15 CET

Under en tillsyn i maj månad konstaterade IVO, Inspektionen för vård och omsorg, brister på kommunens stödboenden. Bristerna handlade bland annat om att dokumentation har brustit, det saknades i vissa fall vårdplaner och genomförandeplaner och att kompetensen hos personalen inte varit tillräcklig.

I ett yttrande till IVO beskriver nu Social & Arbetsmarknad att

  • dokumentationsbristerna gällande lämplighetsbedömningar är åtgärdade
  • det ska upprättas tydligare rutiner för att säkerställa att placerande enhet överlämnar uppdrag och vårdplan på korrekt sätt
  • det finns fortsatta brister kring genomförandeplaner, vilket ska arbetas vidare med
  • vissa, men inte tillräckliga utbildningsinsatser är genomförda. Enheten inväntar nu en bedömning om sitt fortsatta uppdrag innan man kan besluta om kompetenskrav och arbeta vidare från det.

Bedömningen är dock att samtliga nu inskrivna ungdomar får sina behov tillgodosedda, så som de ser ut just nu.

Vi hade kunnat göra detta bättre, men nu är vi på gång åt rätt håll och ska säkerställa att vi åtgärdar den kritik vi fått, kommenterar förvaltningschef Helen Smith.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.