Skip to main content

Lidköping satsar på rektorerna

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 09:39 CET

I Lidköpings kommun anses rektorerna vara nyckelpersoner för skolans fortsatta utveckling. För att kunna vara de pedagogiska ledare som barnen och eleverna behöver satsar Lidköpings kommun rejält på att ge rektorerna rätt verktyg och förutsättningar.

Lidköpings kommun befinner sig mitt i en stor utvecklingsprocess vid namn Grundskola 2012. Kompetensutvecklingen av rektorerna ingår som en självklar del i utvecklingssatsningen.
- Vi satsar på våra rektorer eftersom vi tror att ledarskapet i skolan är en avgörande faktor för att skapa framgångsrika skolor, säger barn- och skolchef Johan Olofson.

Ökad kompetens inom tre områden
Det är främst inom tre områden som Lidköpings förskole- och grundskolerektorer fått kompetensutveckling: uppdragsinsikt, pedagogiskt ledarskap och "så fungerar människor". Under våren 2009 inledde rektorerna arbetet med att fördjupa kunskaperna i skolans uppdrag, det vill säga i läroplanen och teorierna som ligger till grund för denna. Här har Lidköping bland annat anlitat Leif Strandberg, psykolog, författare och skolutvecklare .

För att utveckla det pedagogiska ledarskapet samarbetar Lidköping med Jan Nylund på rektorsutbildningen i Göteborg. Här deltar alla rektorer i en skräddarsydd rektorsutbildning under innevarande läsår. Rektorerna har också arbetat tillsammans med Igor Ardoris, certifierad coach och pedagog, där fokus har varit relationer och att leda människor.

Vill, kan och vågar
- Med kompetenssatsningen och förbättrade förutsättningar bland annat genom ett utökat antal rektorer, ger vi rektorerna verktyg och förutsättningar för vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Johan Olofson. Vi behöver rektorer som vill, kan och vågar vara pedagogiska ledare.


För mer information, kontakta
Johan Olofson
Barn- och skolchef
Telefon 0510-77 02 37, mobil 0708-77 16 66
johan.olofson@lidkoping.se

Linda Blom
Informatör
Telefon 0510-77 12 64, mobil 0733-55 31 95
linda.blom@lidkoping.se