Skip to main content

Lidköpings äldre mycket nöjda med sin vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 14:05 CET

Vård & Omsorg i Lidköping får återigen goda resultat i brukarundersökningen

I årets brukarundersökning från Socialstyrelsen får Vård & Omsorg fina resultat. 449 personer (72,5 %) i hemvård och äldreboende har svarat på enkäten, och de ger en positiv bild av det stöd de får. De områden som utmärker sig särskilt är personalens bemötande och förmåga att skapa förtroende. Inom hemvården tycker 99 % av de tillfrågade att de får ett bra bemötande av personalen.

Sven-Ove Andersson, förvaltningschef på Vård & Omsorg, är nöjd med resultatet.

– Bemötande och förtroende är värden som skapar trygghet hos vårdtagarna. Det tyder på att vi har en hög profession i våra verksamheter. Jag är djupt imponerad av våra medarbetares insatser.

Även 2015 hade Vård & Omsorg fina siffror i undersökningen.

– Det tyder på en hög och jämn kvalitet, säger Sven-Ove Andersson. Det är inte alltid lätt att bibehålla ett gott resultat från år till år, och det har vi lyckats med. 

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.